โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาตำบล
025หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูล ITA
แบบสอบถาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  


นางณัฐชยา แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสวรรยา ชูเส้นผม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายนที ดีพลงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายธีรเดช จันทคัด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายสิทธิศักดิ์ ฤทธิมนตรี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวอรุณณี ผดุงกิจ
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวสุมณฑา อารีเอื้อ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นางลลิตา ไข่ติยากุล
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวมัสยา คล่องแคล่ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวดวงมณี ธานีวรรณ
ผช.ธุรการ


นายฉัตรมงคล ดวงวงษา
พนักงานขับรถ


นายปฏิพัทธ์ แสนมนตรี
คนงานสูบน้ำ


นายวัชรพงษ์ จันทะชำนิ
พนักงานขับรถขนาดเบา


นายเตชิต นิยมจันทร์
จ้างเหมาบริการ


นางได เอ้อทัดทาน
จ้างเหมาบริการ


นายอานนท์ จันทะคัด
จ้างเหมาบริการ


นายสัมฤทธิ์ แสงสนั่น
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายประสาท แน่นอุดร
ยามรักษาการ
โครงสร้างผู้บริหาร

นายสำราญ แสนมนตรี
Tel. 0951691025
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงขวัญ

นายณัชกฤศ กิติธรภ์กร
รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงขวัญ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 3 45 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 ตุลาคม 2566
การให้บริการ
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลเชียงขวัญ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.254.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 480,253

ร้องเรียนการทุจริต
รวมลิงค์ต่างๆ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงขวัญ
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-509138   Fax : 043-509138
Email : chiangkhwan101t@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.