โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาตำบล
025หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูล ITA
แบบสอบถาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา  

development vision

Natural attraction and the tradition of promoting organic agriculture have convenient transportation All garbage must be disposed of. Accelerate career and have a job "

mission

1.         Provide and maintain land   , waterways   and basic utilities for the people.

2.        Promote education

3.        Promote sustainable conservation of natural resources and the environment.

4.        Promote and develop tourism in the sub-district

5.        Promote the preservation of local customs and cultures.

6.         Promote the occupation of the people

7.         Promote the creation of a collaborative learning process.   using local wisdom   and develop skills labor

8.        Promote people's health   perfect health   have a good quality of life for all

9.        Prevent and solve drug problems

10.       Promote and support about jasmine rice   organic farming

11.       Promote the strengthening of the community

target

1.       Transportation is convenient,   fast   and safe.

2.        People have public utilities

3.        People receive basic education thoroughly and sufficiently.

4.       Have complete natural resources and good sustainable environment

5.       The district's tourism has been developed.   able to generate a lot of income for the people in the sub-district

6.        To carry on the good traditions and culture to remain with the local people forever.

7.       People have a career and have enough income.

8.        Skills are developed to meet the standards required by the labor market.

9.       Local wisdom has been applied in occupation.   to create added value for products and services

10.    People have strong mental health.   healthy body   stay away from drugs   have a good quality of life

11.    Local people think, act, have   a   common learning process.   and know love and unity   a strong community

12.    Local people know and understand about the theory of sufficiency economy.   and can be adapted to life appropriately

13.     The jasmine rice of the sub-district has been promoted as a famous export product that can generate a lot of income for the people and local people.

 

เอกสารประกอบ
โครงสร้างผู้บริหาร

นายสำราญ แสนมนตรี
Tel. 0951691025
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงขวัญ

นายณัชกฤศ กิติธรภ์กร
รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงขวัญ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 3 45 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 ตุลาคม 2566
การให้บริการ
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลเชียงขวัญ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.192.254.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 480,266

ร้องเรียนการทุจริต
รวมลิงค์ต่างๆ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงขวัญ
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-509138   Fax : 043-509138
Email : chiangkhwan101t@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.